Kampania reklamowa w internecie

Żyjemy w czasach, w których konsumenci zarzucani są ogromną ilością informacji. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że mózg ludzki większość wiadomości marginalizuje, a analizuje jedynie najciekawsze lub często powtarzane. W takiej sytuacji oczywisty staje się fakt, że pojedyncza reklama będzie jedynie wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Aby konsument otrzymał przekaz producenta, musi zostać otoczony różnymi formami zachwalania, które dodatkowo są zmasowane. Dochodzimy tym samym do pojęcia kampanii reklamowej.

Zadań stawianych przed kampanią reklamową może być co najmniej kilka. Chyba najczęściej chodzi o wzrost sprzedaży danego produktu. W ten sposób pieniądze wydane na wykup powierzchni lub czasu antenowego bardzo szybko zwrócą się z wpływów za dostawy towaru. Ponadto niektórym producentom może chodzić także o wzrost świadomości danej marki. Kampania będzie zatem pokazywać konkretne logo i naświetlać jego właściwy odbiór. Zmasowane działania reklamowe towarzyszą jeszcze wprowadzeniu produktu na rynek oraz próbie zrepozycjonowania towaru. W pierwszym przypadku konsumenci mają poznać nowy artykuł, a drugim zmienić zdanie na jego temat.

Może się zdarzyć przypadek, w którym kampania opierać się będzie wyłącznie o jeden kanał reklamowy. Najczęściej jednak sytuacja ta dotyczy firm drogich, czy luksusowych i uzasadniana jest bardzo zawężonym gronem odbiorców. Gdy jednak marka chce dotrzeć niemalże do każdego, kampania musi zakładać wykorzystanie wielu mediów. W efekcie reklama pojawi się w Internecie, telewizji, gazetach i radiu. Ponadto wykorzystane zostaną banery, spoty, boksy oraz plakaty. Oczywiście wykorzystanie wielu mediów to nie koniec. Należy rozplanować reklamę tak, aby była na tyle zintensyfikowana, aby udało się dotrzeć do szerokiego grona konsumentów.